Чижівська громада
Житомирська область, Звягельський район
gov.ua
державні сайти України
 

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (за КПК)

Дата: 29.09.2021 16:51
Кількість переглядів: 431

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (за КПК)
Код Найменування показника 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)
1 2 3 4 5 6 7
0100 Державне управління, у тому числі: 7 084 277 9 118 960 9 229 575 9 235 505 9 241 385
X загальний фонд 6 558 917 9 118 960 9 229 575 9 235 505 9 241 385
X спеціальний фонд 525 360 0 0 0 0
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, у тому числі: 7 084 277 8 047 110 8 137 920 8 143 850 8 149 730
X загальний фонд 6 558 917 8 047 110 8 137 920 8 143 850 8 149 730
X спеціальний фонд 525 360 0 0 0 0
3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі: 0 1 071 850 1 091 655 1 091 655 1 091 655
X загальний фонд 0 1 071 850 1 091 655 1 091 655 1 091 655
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
1000 Освіта, у тому числі: 32 506 074 49 618 931 52 537 170 55 602 790 58 035 945
X загальний фонд 31 016 496 49 368 931 52 360 420 55 426 040 57 859 195
X спеціальний фонд 1 489 578 250 000 176 750 176 750 176 750
0111010 Надання дошкільної освіти, у тому числі: 3 963 983 6 590 720 6 656 475 6 680 090 6 703 505
X загальний фонд 3 808 983 6 390 720 6 479 725 6 503 340 6 526 755
X спеціальний фонд 155 000 200 000 176 750 176 750 176 750
0111021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у тому числі: 12 620 991 14 635 265 14 950 265 15 062 670 15 173 610
X загальний фонд 11 286 413 14 585 265 14 950 265 15 062 670 15 173 610
X спеціальний фонд 1 334 578 50 000 0 0 0
0111031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у тому числі: 15 748 800 28 183 200 30 758 300 33 687 900 35 986 700
X загальний фонд 15 748 800 28 183 200 30 758 300 33 687 900 35 986 700
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0111142 Інші програми та заходи у сфері освіти, у тому числі: 172 300 170 430 172 130 172 130 172 130
X загальний фонд 172 300 170 430 172 130 172 130 172 130
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0111200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі: 0 39 316 0 0 0
X загальний фонд 0 39 316 0 0 0
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
2000 Охорона здоров’я, у тому числі: 284 600 5 730 137 7 904 008 8 547 185 9 183 980
1 2 3 4 5 6 7
X загальний фонд 284 600 5 730 137 7 904 008 8 547 185 9 183 980
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, у тому числі: 0 5 430 137 7 601 008 8 244 185 8 880 980
X загальний фонд 0 5 430 137 7 601 008 8 244 185 8 880 980
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0112146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, у тому числі: 284 600 300 000 303 000 303 000 303 000
X загальний фонд 284 600 300 000 303 000 303 000 303 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі: 1 778 435 3 118 450 3 102 140 3 111 460 3 120 860
X загальний фонд 1 778 435 3 118 450 3 102 140 3 111 460 3 120 860
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0113033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, у тому числі: 200 000 300 000 303 000 303 000 303 000
X загальний фонд 200 000 300 000 303 000 303 000 303 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0113050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі: 0 52 000 0 0 0
X загальний фонд 0 52 000 0 0 0
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, у тому числі: 904 935 1 549 250 1 564 730 1 564 730 1 564 730
X загальний фонд 904 935 1 549 250 1 564 730 1 564 730 1 564 730
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0113121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб , у тому числі: 0 484 200 494 080 503 400 512 800
X загальний фонд 0 484 200 494 080 503 400 512 800
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі: 673 500 733 000 740 330 740 330 740 330
X загальний фонд 673 500 733 000 740 330 740 330 740 330
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
4000 Культура i мистецтво, у тому числі: 4 947 425 2 286 950 2 316 590 2 322 985 2 329 315
X загальний фонд 1 602 727 2 286 950 2 316 590 2 322 985 2 329 315
X спеціальний фонд 3 344 698 0 0 0 0
0114030 Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі: 536 260 667 860 676 530 678 405 680 265
X загальний фонд 536 260 667 860 676 530 678 405 680 265
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів, у тому числі: 4 330 165 1 534 090 1 554 210 1 558 730 1 563 200
1 2 3 4 5 6 7
X загальний фонд 985 467 1 534 090 1 554 210 1 558 730 1 563 200
X спеціальний фонд 3 344 698 0 0 0 0
0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва, у тому числі: 81 000 85 000 85 850 85 850 85 850
X загальний фонд 81 000 85 000 85 850 85 850 85 850
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
5000 Фiзична культура i спорт, у тому числі: 348 745 188 265 190 150 190 150 190 150
X загальний фонд 348 745 188 265 190 150 190 150 190 150
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону, у тому числі: 228 745 88 265 89 150 89 150 89 150
X загальний фонд 228 745 88 265 89 150 89 150 89 150
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, у тому числі: 120 000 100 000 101 000 101 000 101 000
X загальний фонд 120 000 100 000 101 000 101 000 101 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
6000 Житлово-комунальне господарство, у тому числі: 4 178 480 1 883 460 1 916 290 1 929 250 1 942 300
X загальний фонд 2 178 480 1 883 460 1 916 290 1 929 250 1 942 300
X спеціальний фонд 2 000 000 0 0 0 0
0116030 Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі: 4 178 480 1 883 460 1 916 290 1 929 250 1 942 300
X загальний фонд 2 178 480 1 883 460 1 916 290 1 929 250 1 942 300
X спеціальний фонд 2 000 000 0 0 0 0
7000 Економічна діяльність, у тому числі: 4 166 810 4 999 610 5 049 600 5 049 600 5 049 600
X загальний фонд 966 810 4 999 610 5 049 600 5 049 600 5 049 600
X спеціальний фонд 3 200 000 0 0 0 0
0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі: 4 166 810 4 999 610 5 049 600 5 049 600 5 049 600
X загальний фонд 966 810 4 999 610 5 049 600 5 049 600 5 049 600
X спеціальний фонд 3 200 000 0 0 0 0
8000 Інша діяльність, у тому числі: 127 600 128 000 129 280 129 280 129 280
X загальний фонд 0 0 0 0 0
X спеціальний фонд 127 600 128 000 129 280 129 280 129 280
0118313 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища, у тому числі: 127 600 128 000 129 280 129 280 129 280
X загальний фонд 0 0 0 0 0
X спеціальний фонд 127 600 128 000 129 280 129 280 129 280
8700 Резервний фонд, у тому числі: 0 441 630 0 0 0
X загальний фонд 0 441 630 0 0 0
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
0118710 Резервний фонд місцевого бюджету, у тому числі: 0 441 630 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7
X загальний фонд 0 441 630 0 0 0
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі: 8 612 567 8 015 410 12 654 875 14 434 775 16 522 865
X загальний фонд 8 402 167 8 015 410 12 654 875 14 434 775 16 522 865
X спеціальний фонд 210 400 0 0 0 0
3719110 Реверсна дотація , у тому числі: 5 143 500 5 542 800 4 444 400 5 244 100 6 191 100
X загальний фонд 5 143 500 5 542 800 4 444 400 5 244 100 6 191 100
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
3719130 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, у тому числі: 164 000 354 200 188 000 188 000 188 000
X загальний фонд 164 000 354 200 188 000 188 000 188 000
X спеціальний фонд 0 0 0 0 0
3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі: 3 305 067 2 118 410 8 022 475 9 002 675 10 143 765
X загальний фонд 3 094 667 2 118 410 8 022 475 9 002 675 10 143 765
X спеціальний фонд 210 400 0 0 0 0
Х УСЬОГО, у тому числі: 64 035 013 85 529 803 95 029 678 100 552 980 105 745 680
X загальний фонд 53 137 377 85 151 803 94 723 648 100 246 950 105 439 650
X спеціальний фонд 10 897 636 378 000 306 030 306 030 306 030
             
  Начальник відділу фінансів      Олена КОСТЮЧЕНКО  
             
             

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь