Чижівська громада
Житомирська область, Звягельський район
Малий Герб України
gov.ua
державні сайти України
 

Додаток №1 до рішення Чижівської сільської ради

Дата: 30.07.2021 11:31
Кількість переглядів: 381

      Додаток №1
      до рішення Чижівської сільської ради
      "Про  бюджет Чижівської сільської  територіальної громади на 2021 рік "№1/6-21 від 30.07.2021р.
ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2021 рік
06532000000          
(код бюджету)          
            (грн.)
Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету
Усього Загальний
фонд
Спеціальний фонд
усього у тому числі
бюджет
розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   51 126 480,00 50 998 480,00 128 000,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   39 729 100,00 39 729 100,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 39 729 100,00 39 729 100,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 38 064 600,00 38 064 600,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1 664 500,00 1 664 500,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 5 470 525,00 5 470 525,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 5 287 530,00 5 287 530,00 0,00 0,00
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 705 000,00 705 000,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 4 582 530,00 4 582 530,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 5 875,00 5 875,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 5 875,00 5 875,00 0,00 0,00
13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 177 120,00 177 120,00 0,00 0,00
13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 177 120,00 177 120,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   766 880,00 766 880,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  472 590,00 472 590,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 472 590,00 472 590,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 294 290,00 294 290,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 5 031 975,00 5 031 975,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 3 202 455,00 3 202 455,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 11 490,00 11 490,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 8 730,00 8 730,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 75 600,00 75 600,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 565 040,00 565 040,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 842 690,00 842 690,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 525 295,00 1 525 295,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 59 030,00 59 030,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 114 580,00 114 580,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   1 829 520,00 1 829 520,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  497 550,00 497 550,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1 138 190,00 1 138 190,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 193 780,00 193 780,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  128 000,00 0,00 128 000,00 0,00
19010000 Екологічний податок  128 000,00 0,00 128 000,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  23 000,00 0,00 23 000,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   1 181 870,00 1 006 870,00 175 000,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1 006 870,00 1 006 870,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 003 030,00 1 003 030,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 3 030,00 3 030,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   3 800,00 3 800,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   40,00 40,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   40,00 40,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   175 000,00 0,00 175 000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  175 000,00 0,00 175 000,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  175 000,00 0,00 175 000,00 0,00
  Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
52 308 350,00 52 005 350,00 303 000,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   37 466 989,00 37 341 989,00 125 000,00 125 000,00
41000000 Від органів державного управління   37 466 989,00 37 341 989,00 125 000,00 125 000,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 29 707 200,00 29 707 200,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 28 183 200,00 28 183 200,00 0,00 0,00
41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 1 524 000,00 1 524 000,00 0,00 0,00
41037200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 0,00 0,00 0,00 0,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 613 800,00 613 800,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 613 800,00 613 800,00 0,00 0,00
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 7 145 989,00 7 020 989,00 125 000,00 125 000,00
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 59 265,00 59 265,00 0,00 0,00
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 364 387,00 364 387,00 0,00 0,00
41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 33 219,00 33 219,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 6 689 118,00 6 564 118,00 125 000,00 125 000,00
Х Разом доходів 89 775 339,00 89 347 339,00 428 000,00 125 000,00
  Начальник відділу   Олена КОСТЮЧЕНКО

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь